PostHeaderIcon ผลงานของทีมงาน

น้องๆ ที่ได้เรียนกับทีมงานในช่วงที่เปิดรับสอนกันเองนั้น ก็สามารถสอบเข้าได้แล้วในระดับชั้นม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, สาธิตจุฬา, บดินทร์เดชา, สวนกุหลาบ ส่วนน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ได้เรียนกับทีมงานเช่นกัน ก็สามารถสอบเข้าระดับชั้น ม.1 ได้ในโรงเรียนประจำจังหวัดของตนซึง่เป็นการรับรองได้ว่า น้องๆสมัครเรียนที่บัณฑิตจุฬาติวเตอร์เหมือนกับเป็นการเรียนกับทีมงานหลายๆ คนพร้อมกัน เป็นโอกาสที่ดี ที่น้องๆจะได้พบกับความสำเร็จ