PostHeaderIcon การชำระเงิน

ทางสถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา รับชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี : สถาบันบัณฑิตจุฬา

เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณานำเอกสารการชำระเงินไปยืนยันที่ศุนย์การเรียน