PostHeaderIcon สมัครเรียน

การสมัครเรียนในระบบการศึกษาของ bunditchulatutor

การเอาใจใส่เฉพาะตัวจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเพราะจะเห็นความสามารถของเด็กได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการให้ ความรู้ทั้งพื้นฐานและทักษะต่าง ๆคุณครูทุกคนได้รับการอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ตลอดเวลา

ขั้นตอนการสมัครเรียน
- ลงทะเบียนและรับการทดสอบกับข้อสอบของ bunditchulatutor
ขอรับใบสมัครเพื่อลงทะเบียนหลังจากนั้นทางสถาบันจะทำการทดสอบวัดประสิทธิภาพของเด็กพร้อมที่จะเรียนกับระบบ bunditchulatutor ซึ่งเป็นการสอนเฉพาะตัวเป็นการติดตามผลการเรียนแนะแนวเป็นรายบุคคล ในบางกรณีอาจจะมีการเพิ่มบททดสอบให้กับเด็กบางคน ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มความรู้อยู่ตลอดเวลาจนเด็กสามารถทำเองโดยไม่ต้องพึ่งใครเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก พร้อมที่สอบแข่งขันกับทุกโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะได้เรียนในระดับชั้นที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ได้จริงกับโรงเรียนของตนเองโดยไม่สับสน

คอร์สเรียนที่เปิดสอน

 

ระดับมัธยมปลาย Gat  Pat และวิชาเฉพาะที่ใช้สอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช้ระบบสอนสดเน้นเฉพาะตัว

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 09:56 น.)