PostHeaderIcon เกี่ยวกับเรา

ระบบสถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬาคือ มุ่งเน้นให้นักเรียนแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตามลำดับชั้นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยมีครูคอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันทั้งทางด้านวิชาการ และแนวทางการศึกษาต่อในระดับต่อ ๆ ไปจนถึงชั้นมหาวิทยาลัย การสอนให้เด็กได้รับข้อมูลครบถ้วนทั้งวิธีตรงและลัดเพื่อเป็นประสบการณ์ของเด็กทั้งแบบฝึกหัดง่ายและยากไปพร้อมๆ กัน บทเสริมทักษะนอกตำราเรียนแต่ยังอยู่ในเกณท์ของกระทรวรงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นแนว ทางต่อไปในอนาคต

สถานที่ติดต่อ : บริษัท ไกรริช จำกัด
ที่อยู่ : 99/313 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-8943599, 081-8576259
Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน